Om det rör sig om ett akut sjukdomstillstånd eller om du behöver specifik medicinsk rådgivning, vänd dig till läkare eller vårdcentral/sjukhus.

Om du vill tala med någon om Pepcid är du välkommen att ringa nedanstående nummer: 08-503 385 00

Vänligen klicka här för att kontakta oss via e-post: [email protected]